KONSULTING GOSPODARCZY I SZKOLENIA

Dla celów KONSULTINGU GOSPODARCZEGO I SZKOLEŃ nasza firma dysponuje dwoma innowacyjnymi prototypowymi narzędziami wspomagającymi działania i procesy zarządcze z obszaru INFORMATYKI EKONOMICZNEJ.

PROTOTYP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (ZSZ)

kosulting w CFP Investment

Interdyscyplinarny system wspomagający decyzje i optymalizację procesów zarządzania o nazwie PROTOTYP Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Został opracowany i zrealizowany w latach 2012-2015 w krakowskiej firmie z branży spożywczej przy udziale funduszy pomocowych UE (Małopolski Regionalny Program Operacyjny). Jednym z podstawowych celów tego projektu jest uzyskiwanie, przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego, maksymalizacji wyników finansowych dowolnej firmy typu MŚP przy równoczesnej minimalizacji ryzyka.

Opiekunem naukowym i głównym projektantem PROTOTYPU ZSZ, który wówczas uzyskał najwyższą ocenę w zakresie INNOWACJI, był nasz aktualny konsultant, były profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie Józef Wilk.

PROTOTYP MIKROSERWISOWEGO PAKIETU MODULARNEGO

Narzędzie jakim jest PROTOTYP Mikroserwisowego Pakietu Modularnego MPM rozwijany jest w naszej firmie od dwóch lat. System wspomaga efektywne monitorowanie oraz globalną optymalizację procesów wytwarzania żywności wysokiej jakości w docelowej grupie średnich i małych firm zainteresowanych stałym wzrostem swojej konkurencyjności rynkowej przy zastosowaniu innowacyjnych metod komputerowego wspomagania decyzji zarządczych. Należy podkreślić, że problemy zarządzania w tej grupie przedsiębiorstw są raczej skomplikowane i wymagają podejścia interdyscyplinarnego, gdyż tradycyjne algorytmy controllingu operacyjnego i strategicznego muszą na bieżąco współpracować z licznymi procedurami monitorującymi zagrożenia (fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne) i rozwiązaniami przeciwdziałającymi ich skutkom. Z drugiej strony średnie i małe firmy przetwórstwa żywności muszą przykładać bardzo dużą wagę do zapewnienia możliwie niskich kosztów wytwarzania co wynika z wysokich cen surowców wysokiej jakości oraz ograniczonych środków obrotowych i inwestycyjnych.

kosulting z CFP Investment

Obydwa PROTOTYPY są zaprogramowane na arkuszach kalkulacyjnych MS EXCEL oraz VISUAL BASIC for APPLICATIONS (VBA). W celu uzyskania możliwie jak najbardziej taniego produktu (dla przypadku PROTOTYPU MPM), poszczególne algorytmy będą zaprojektowane pod kątem ich dostosowania do tzw. technologii mikroserwisowej.

Ponieważ (wskutek braku dostatecznej uniwersalności) rozwijane u nas algorytmy/mikroserwisy; ZSZ i MPM posiadają tylko charakter PROTOTYPOWY nadają się więc bezpośrednio tylko do prowadzenia SZKOLEŃ. Podczas SZKOLEŃ podstawową rolą tych dwóch narzędzi będzie (w oparciu o liczne algorytmy symulacyjne) demonstrowanie komputerowego wspomagania OPTYMALNYCH DECYZJI menedżerskich oraz weryfikowanie różnorodnych postulatów zarządczych przy wykorzystaniu tzw. EVIDENCE BASED ARGUMENTATION.

Tak więc dopiero w procesie ewentualnego KONSULTINGU GOSPODARCZEGO dla konkretnego klienta nasze rozwiązania PROTOTYPOWE będą nabierać sukcesywnie cech narzędzi ROBOCZYCH (poprzez dostosowywanie poszczególnych algorytmów do specyfiki aktualnie rozpatrywanej firmy).

ZOSTAŃMY PARTNERAMI W BIZNESIE

Pracujemy jako jeden zjednoczony zespół z wiodącymi na rynku firmami na całym świecie i zapewniamy naszym klientom porady na najwyższym poziomie.

WYKONAJ ZAPYTANIE