BADANIA I INNOWACJE

Przedmiotem naszych badań jest opracowanie MIKROSERWISOWEGO PAKIETU MODULARNEGO (MPM) pod kątem jego implementacji głównie w docelowej grupie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zamierzających wytwarzać żywność wysokiej jakości i równocześnie zainteresowanych stałym wzrostem swojej konkurencyjności rynkowej przy zastosowaniu innowacyjnych metod komputerowego wspomagania OPTYMALNYCH decyzji zarządczych dla różnych horyzontów czasowych.

Innowacyjne aspekty projektu sprowadzają się, między innymi, do zastosowania mikroserwisowej technologii informatycznej na której oparta jest koncepcja MPM oraz przede wszystkim do interdyscyplinarnego podejścia z zakresu zastosowań informatyki ekonomicznej wspomagającej zarówno efektywne monitorowanie procesów wytwarzania żywności wysokiej jakości (według standardów; GHP, GMP, HACCP itp.) ale i również, identyfikującej związek tych działań z uzyskanie globalnej optymalizacji procesów zarządczych w firmie.

Globalna optymalizacja może występować w tych przypadkach, gdy uwzględnimy w procesie decyzyjnym wszystkie kluczowe czynniki mające konkretny wpływ na wyniki finansowe. W przeciwnym razie mówimy raczej o rozwiązaniach sub-optymalnych. Do innowacyjnych aspektów należy zaliczyć również możliwość weryfikowania, w oparciu o tzw. Evidence Based Argumentation, różnorodnych hipotez dotyczących efektywności ekonomicznej działań dla założonych ograniczeń i horyzontów czasowych oraz zastosowania elementów zarządzania wiedzą i sztucznej inteligencji.

Zarówno algorytmy jak również systemy wspomagające decyzje DSS (Decision Support Systems) nie są uniwersalne, w odróżnieniu od popularnych ERP (Enterprise Resorce Planning), a więc z tego względu nie są dostępne na rynku komercyjnym. Dlatego istniejące i dostępne systemy informacyjne ERP nie są też w stosunku do naszych rozwiązań produktami konkurencyjnymi a raczej komplementarnymi.

Podstawowa różnica pomiędzy systemami ERP a naszą propozycją DSS polega na tym, że; systemy informacyjne, oparte są najczęściej o standardy rachunkowości finansowej i w zasadzie służą raportowaniu (ex post) wewnętrznemu (dla zarządu) i zewnętrznemu (dla; GUS, US, GPW itp.) już dokonanych transakcji a więc nie nadają się do optymalizacji decyzji dla przyszłych zdarzeń. Natomiast rozwijane u nas symulacyjne algorytmy i systemy decyzyjne, uwzględniają liczne dodatkowe aspekty takie jak; elementy rachunkowości menedżerskiej, prognozowanie, logistykę, badania operacyjne, modelowanie heurystyczne, elementy zarządzania wiedzą, itp. Z tego względu posiadają one charakter interdyscyplinarny, a wiec możemy je jak najbardziej zastosować do celów szacowania efektywności ekonomicznej oraz optymalizacji procesów zarządzania.

W efekcie jednym z długodystansowych celów naszego MPM jest przyszłe uzyskanie tzw. innowacji przełomowej, która poprzez wieloaspektowe działania optymalizacyjne może doprowadzić do znacznego zmniejszenia kosztów jednostkowych (a tym samym do istotnie obniżonych cen) stymulujących radykalny wzrost sprzedaży i tym samym istotny wzrost pozycji konkurencyjnej firmy.

ZOSTAŃMY PARTNERAMI W BIZNESIE

Pracujemy jako jeden zjednoczony zespół z wiodącymi na rynku firmami na całym świecie i zapewniamy naszym klientom porady na najwyższym poziomie.

WYKONAJ ZAPYTANIE